logo
logo

DinamikCRM API Dokümantasyonu

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM verilerine ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

DinamikCRM API Hakkında


DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM verilerine ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler , Firmalar, Potansiyeller, Kişiler, Öğrenciler modüllerinde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.


Servislerimiz

 • ActivityController
 • AppointmentController
 • AuthController
 • CustomerController
 • CompanyController
 • FeedbackController
 • LeadController
 • OpportunityController
 • ContactController
 • StudentController
 • OrderController
 • ProductController
 • ProposalController
 • ReminderController
 • SalesController
 • StudentController
 • TaskController

AuthController

HTTP Method: POST
/api/Auth/Login

Token almak için kullanılan method

Type Servis Adı Adres Model
Body Login /api/Auth/Login UserFor LoginDto

UserForLoginDto

Alan Adı Veri Tanımı Açıklama
apiKey string DinamikCRM'den aldığınız ApiKey
apiSecret string DinamikCRM'den aldığınız ApiSecret

Login olduktan sonra diğer controllerlarda işlem yapabilmek için login responseunda dönen tokenı bütün metodlarda headerda aşağıdaki gibi key değeri olarak Authorization Value de ise Bearer yazıp boşluk bırakarak token gönderilmelidir.

Key: Authorization
Value: Bearer sizinTokenınız

Müşteriler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


CustomerController


a. Add

/api/Customer/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Customer, CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerPhone, CustomerContact ekleyebiliyorsunuz.

 • CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerPhone, CustomerContacti liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Customer bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "typeId": 0,
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "customerAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "directionId": 0,
                    "description": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }


                    
                  


b. CustomerAddressAdd

/api/Customer/CustomerAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }


                    
                  


c. CustomerContactAdd

/api/Customer/CustomerContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "directionId": 0,
                  "description": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }

                    
                  


d. CustomerEmailAdd

/api/Customer/CustomerEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }

                    
                  


e. CustomerPhoneAdd

/api/Customer/CustomerPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve phone bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }
                    
                  


f. Update

/api/Customer/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Customer, CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerContact, CustomerPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Customer nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerContact, CustomerPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "typeId": 0,
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "customerAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "directionId": 0,
                    "description": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }

                    
                  


g. UpdateCustomerAddress

/api/Customer/UpdateCustomerAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


h. UpdateCustomerContact

/api/Customer/UpdateCustomerContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "directionId": 0,
                  "description": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


i. UpdateCustomerEmail

/api/Customer/UpdateCustomerEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


j. UpdateCustomerPhone

/api/Customer/UpdateCustomerPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


k. GetCustomers

HTTP Method: GET
/api/Customer/GetCustomers
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Customer ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Customer/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Customer tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak CustomerNumber yollanmalıdır.


m. DeleteCustomerAddress

/api/Customer/DeleteCustomerAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteCustomerContact

/api/Customer/DeleteCustomerContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteCustomerEmail

/api/Customer/DeleteCustomerEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteCustomerPhone

/api/Customer/DeleteCustomerPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerPhone in id si yollanmalıdır.


Firmalar

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Firmalar modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


CompanyController


a. Add

/api/Company/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Company, CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetail ekleyebiliyorsunuz.

 • CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetaili liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Company bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "description": "string",
                  "isShared": true,
                  "companyAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string"
                   }
                  ],
                  "companyEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string"
                   }
                  ],
                  "companyContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string"
                   }
                  ],
                  "companyPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string"
                   }
                  ],
                  "companyDetailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "title": "string",
                    "position": 0,
                    "department": 0,
                    "maritalStatus": 0,
                    "gender": 0,
                    "birthDate": "2024-01-25T20:10:14.726Z",
                    "marriageDate": "2024-01-25T20:10:14.726Z",
                    "favoriteTeam": 0,
                    "isHaveAChild": true,
                    "hobbies": "string",
                    "languageId": 0
                   }
                  ]
                 }

                    
                  


b. CompanyAddressAdd

/api/Company/CompanyAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve companyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


c. CompanyContactAdd

/api/Company/CompanyContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


d. CompanyEmailAdd

/api/Company/CompanyEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


e. CompanyPhoneAdd

/api/Company/CompanyPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve phone bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


f. CompanyDetailAdd

/api/Company/CompanyDetailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyDetailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve phone bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz Address ve CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "title": "string",
                  "position": 0,
                  "department": 0,
                  "maritalStatus": 0,
                  "gender": 0,
                  "birthDate": "2024-01-25T20:56:31.103Z",
                  "marriageDate": "2024-01-25T20:56:31.103Z",
                  "favoriteTeam": 0,
                  "isHaveAChild": true,
                  "hobbies": "string",
                  "languageId": 0,
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


g. Update

/api/Company/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Company, CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Company nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetail tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "description": "string",
                  "isShared": true,
                  "companyAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyDetailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "title": "string",
                    "position": 0,
                    "department": 0,
                    "maritalStatus": 0,
                    "gender": 0,
                    "birthDate": "2024-01-25T21:03:22.149Z",
                    "marriageDate": "2024-01-25T21:03:22.149Z",
                    "favoriteTeam": 0,
                    "isHaveAChild": true,
                    "hobbies": "string",
                    "languageId": 0,
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                    
                  


h. UpdateCompanyAddress

/api/Company/UpdateCompanyAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


i. UpdateCompanyContact

/api/Company/UpdateCompanyContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


j. UpdateCompanyEmail

/api/Company/UpdateCompanyEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


k. UpdateCompanyPhone

/api/Company/UpdateCompanyPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


l. GetCompanies

HTTP Method: GET
/api/Company/GetCompanies
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Company ve alt tablo detayları listelenir.


m. Delete

/api/Company/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Company tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak companyNumber yollanmalıdır.


n. DeleteCompanyAddress

/api/Company/DeleteCompanyAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyAddress in id si yollanmalıdır.


o. DeleteCompanyContact

/api/Company/DeleteCompanyContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyContact in id si yollanmalıdır.


p. DeleteCompanyDetail

/api/Company/DeleteCompanyDetail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyDetail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyDetail in id si yollanmalıdır.


q. DeleteCompanyEmail

/api/Company/DeleteCompanyEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyEmail in id si yollanmalıdır.


r. DeleteCompanyPhone

/api/Company/DeleteCompanyPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyPhone in id si yollanmalıdır.


Potansiyeller

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Potansiyeller modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


LeadController


a. Add

/api/Lead/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Lead, LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhone ekleyebiliyorsunuz.

 • LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhonei liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Lead bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "leadNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "leadAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "address": "string",
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }

                    
                  


b. LeadAddressAdd

/api/Lead/LeadAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "address": "string",
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


c. LeadContactAdd

/api/Lead/LeadContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz. LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }
                    
                  


d. LeadEmailAdd

/api/Lead/LeadEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


e. LeadPhoneAdd

/api/Lead/LeadPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


f. Update

/api/Lead/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Lead, LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Lead in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "leadNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "leadAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "address": "string",
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                 
                    
                  


g. UpdateLeadAddress

/api/Lead/UpdateLeadAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "address": "string",
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                                
                    
                  


h. UpdateLeadContact

/api/Lead/UpdateLeadContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


i. UpdateLeadEmail

/api/Lead/UpdateLeadEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


j. UpdateLeadPhone

/api/Lead/UpdateLeadPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "LeadNumber": "string"
                 }                                
                    
                  


k. GetLeads

HTTP Method: GET
/api/Lead/GetLeads
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Lead ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Lead/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Lead tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak leadNumber yollanmalıdır.


m. DeleteLeadAddress

/api/Lead/DeleteLeadAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteLeadContact

/api/Lead/DeleteLeadContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteLeadEmail

/api/Lead/DeleteLeadEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteLeadPhone

/api/Lead/DeleteLeadPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadPhone in id si yollanmalıdır.


Kişiler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Kişiler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


ContactController


a. Add

/api/Contact/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Contact, ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone ekleyebiliyorsunuz.

 • ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone i liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Contact bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "contactNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "contactAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                 
                    
                  


b. ContactAddressAdd

/api/Contact/ContactAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }

                    
                  


c. ContactContactAdd

/api/Contact/ContactContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz. ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


d. ContactEmailAdd

/api/Contact/ContactEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                  
                    
                  


e. ContactPhoneAdd

/api/Contact/ContactPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


f. Update

/api/Contact/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Contact, ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Contact in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "contactNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "contactAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                          
                    
                  


g. UpdateContactAddress

/api/Contact/UpdateContactAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                               
                    
                  


h. UpdateContactContact

/api/Contact/UpdateContactContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                                
                    
                  


i. UpdateContactEmail

/api/Contact/UpdateContactEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }

                    
                  


j. UpdateContactPhone

/api/Contact/UpdateContactPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                                               
                    
                  


k. GetContacts

HTTP Method: GET
/api/Contact/GetContacts
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Contact ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Contact/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Contact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak ContactNumber yollanmalıdır.


m. DeleteContactAddress

/api/Contact/DeleteContactAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteContactContact

/api/Contact/DeleteContactContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteContactEmail

/api/Contact/DeleteContactEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteContactPhone

/api/Contact/DeleteContactPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactPhone in id si yollanmalıdır.


Öğrenciler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Öğrenciler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


StudentController


a. Add

/api/Student/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Student, StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone ekleyebiliyorsunuz.

 • StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone i liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Student bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "studentNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "projectId": 0,
                  "parentId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "isShared": true,
                  "studentAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                          
                    
                  


b. StudentAddressAdd

/api/Student/StudentAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                 

                    
                  


c. StudentContactAdd

/api/Student/StudentContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz. StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                
                    
                  


d. StudentEmailAdd

/api/Student/StudentEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                 
                    
                  


e. StudentPhoneAdd

/api/Student/StudentPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                  
                    
                  


f. Update

/api/Student/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Student, StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Student in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "studentNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "projectId": 0,
                  "parentId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "isShared": true,
                  "studentAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                              
                    
                  


g. UpdateStudentAddress

/api/Student/UpdateStudentAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                               
                    
                  


h. UpdateStudentContact

/api/Student/UpdateStudentContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                                
                    
                  


i. UpdateStudentEmail

/api/Student/UpdateStudentEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                            
                    
                  


j. UpdateStudentPhone

/api/Student/UpdateStudentPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                                              
                    
                  


k. GetStudents

HTTP Method: GET
/api/Student/GetStudents
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Student ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Student/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Student tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak StudentNumber yollanmalıdır.


m. DeleteStudentAddress

/api/Student/DeleteStudentAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteStudentContact

/api/Student/DeleteStudentContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteStudentEmail

/api/Student/DeleteStudentEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteStudentPhone

/api/Student/DeleteStudentPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentPhone in id si yollanmalıdır.


Siparişler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Siparişler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


OrderController


a. Add

/api/Order/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Order, OrderDetail ekleyebiliyorsunuz.

 • OrderDetaili liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Order bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
 "orderNumber": "string",
 "bundleNumber": "string",
 "packingNumber": "string",
 "packingListNumber": "string",
 "customerId": 0,
 "dealerId": 0,
 "sourceId": 0,
 "orderId": 0,
 "buyPrice": 0,
 "price": 0,
 "quantity": 0,
 "shipping": 0,
 "discount": 0,
 "currency": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "lastHistoryId": 0,
 "paymentAddressId": 0,
 "shippingAddressId": 0,
 "paymentTypeId": 0,
 "shippingTypeId": 0,
 "creditId": 0,
 "reasonId": 0,
 "cargoId": 0,
 "isComplete": true,
 "note": "string",
 "orderUrl": "string",
 "invoiceDate": "2024-02-25T11:21:40.091Z",
 "deliveryDate": "2024-02-25T11:21:40.091Z",
 "orderDetailList": [
  {
   "id": 0,
   "orderNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "unit": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0
  }
 ]
}
                    
                  


b. OrderDetailAdd

/api/Order/OrderDetailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OrderDetail tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Order'ın OrderNumber ını ve detail bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz detail ve OrderNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                 "id": 0,
                 "orderNumber": "string",
                 "productId": 0,
                 "productName": "string",
                 "quantity": 0,
                 "unitPrice": 0,
                 "subTotalPrice": 0,
                 "unit": 0,
                 "discount": 0,
                 "taxRate": 0,
                 "tax": 0,
                 "totalPrice": 0
                }
                    
                  


f. Update

/api/Order/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Order, OrderDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Order in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. OrderDetail zorunlu değildir.

                
                Model;
                    {
                     "orderNumber": "string",
                     "bundleNumber": "string",
                     "packingNumber": "string",
                     "packingListNumber": "string",
                     "customerId": 0,
                     "dealerId": 0,
                     "sourceId": 0,
                     "orderId": 0,
                     "buyPrice": 0,
                     "price": 0,
                     "quantity": 0,
                     "shipping": 0,
                     "discount": 0,
                     "currency": 0,
                     "tax": 0,
                     "totalPrice": 0,
                     "lastHistoryId": 0,
                     "paymentAddressId": 0,
                     "shippingAddressId": 0,
                     "paymentTypeId": 0,
                     "shippingTypeId": 0,
                     "creditId": 0,
                     "reasonId": 0,
                     "cargoId": 0,
                     "isComplete": true,
                     "note": "string",
                     "orderUrl": "string",
                     "invoiceDate": "2024-02-25T11:26:20.564Z",
                     "deliveryDate": "2024-02-25T11:26:20.564Z",
                     "orderDetailList": [
                      {
                       "id": 0,
                       "orderNumber": "string",
                       "productId": 0,
                       "productName": "string",
                       "quantity": 0,
                       "unitPrice": 0,
                       "subTotalPrice": 0,
                       "unit": 0,
                       "discount": 0,
                       "taxRate": 0,
                       "tax": 0,
                       "totalPrice": 0
                      }
                     ]
                    }                            
                    
                  


g. UpdateOrderDetail

/api/Order/UpdateOrderDetail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden UpdateOrderDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • ProductName zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                 "id": 0,
                 "orderNumber": "string",
                 "productId": 0,
                 "productName": "string",
                 "quantity": 0,
                 "unitPrice": 0,
                 "subTotalPrice": 0,
                 "unit": 0,
                 "discount": 0,
                 "taxRate": 0,
                 "tax": 0,
                 "totalPrice": 0
                }                                                              
                
              


k. GetOrders

HTTP Method: GET
/api/Order/GetOrders
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Order ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Order/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Order tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak OrderNumber yollanmalıdır.


m. DeleteOrderDetail

Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OrderDetail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz OrderDetail in id si yollanmalıdır.

Ürünler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Ürünler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


ProductController


a. Add

/api/Product/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Product, ProductCategory, ProductDetail ekleyebiliyorsunuz.

 • ProductCategory, ProductDetaili liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Product bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                 {
                 "id": 0,
                 "productNumber": "string",
                 "companyId": 0,
                 "vendorId": 0,
                 "brandId": 0,
                 "modelId": 0,
                 "wareHouseId": 0,
                 "productTypeId": 0,
                 "name": "string",
                 "description": "string",
                 "isShared": true,
                 "sortOrder": 0,
                 "customProductCode": 0,
                 "customStockCode": 0,
                 "productDetailList": [
                  {
                   "id": 0,
                   "productNumber": "string",
                   "price": 0,
                   "shipping": 0,
                   "discount": 0,
                   "minPrice": 0,
                   "buyPrice": 0,
                   "currency": 0,
                   "tax": 0,
                   "stock": 0,
                   "unit": 0,
                   "criticalStock": 0,
                   "reductionStock": 0,
                   "stockCode": "string",
                   "productCode": "string",
                   "minOrder": 0,
                   "maxOrder": 0,
                   "crossSalesProductId": 0,
                   "videoUrl": "string",
                   "isBasket": 0,
                   "isWishlist": 0,
                   "isProposal": 0,
                   "isInformation": 0,
                   "serviceProductId": 0,
                   "serviceProductReduction": 0
                  }
                 ],
                 "productCategoryList": [
                  {
                   "id": 0,
                   "productNumber": "string",
                   "name": "string",
                   "description": "string",
                   "sortOrder": 0
                  }
                 ]
                }
                    
                  


b. ProductCategoryAdd

/api/Product/ProductCategoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProductCategory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Product'ın ProductNumber ını ve kategori bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz Name alanı zorunludur.

                
                  Model;
                  {
                    "id": 0,
                    "productNumber": "string",
                    "name": "string",
                    "description": "string",
                    "sortOrder": 0
                  }
                  
                


c. ProductDetailAdd

/api/Product/ProductDetailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProductDetail tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Product'ın ProductNumber ını ve detay bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz Price alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                 "id": 0,
                 "productNumber": "string",
                 "price": 0,
                 "shipping": 0,
                 "discount": 0,
                 "minPrice": 0,
                 "buyPrice": 0,
                 "currency": 0,
                 "tax": 0,
                 "stock": 0,
                 "unit": 0,
                 "criticalStock": 0,
                 "reductionStock": 0,
                 "stockCode": "string",
                 "productCode": "string",
                 "minOrder": 0,
                 "maxOrder": 0,
                 "crossSalesProductId": 0,
                 "videoUrl": "string",
                 "isBasket": 0,
                 "isWishlist": 0,
                 "isProposal": 0,
                 "isInformation": 0,
                 "serviceProductId": 0,
                 "serviceProductReduction": 0
                }
                
              


d. Update

/api/Product/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Product, ProductDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Product in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. ProductCategory, ProductDetail zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                 "id": 0,
                 "productNumber": "string",
                 "companyId": 0,
                 "vendorId": 0,
                 "brandId": 0,
                 "modelId": 0,
                 "wareHouseId": 0,
                 "productTypeId": 0,
                 "name": "string",
                 "description": "string",
                 "isShared": true,
                 "sortOrder": 0,
                  "customProductCode": 0,
                 "customStockCode": 0,
                 "productDetailList": [
                  {
                   "id": 0,
                   "productNumber": "string",
                   "price": 0,
                   "shipping": 0,
                   "discount": 0,
                   "minPrice": 0,
                   "buyPrice": 0,
                   "currency": 0,
                   "tax": 0,
                   "stock": 0,
                   "unit": 0,
                   "criticalStock": 0,
                   "reductionStock": 0,
                   "stockCode": "string",
                   "productCode": "string",
                   "minOrder": 0,
                   "maxOrder": 0,
                   "crossSalesProductId": 0,
                   "videoUrl": "string",
                   "isBasket": 0,
                   "isWishlist": 0,
                   "isProposal": 0,
                   "isInformation": 0,
                   "serviceProductId": 0,
                   "serviceProductReduction": 0
                  }
                 ],
                 "productCategoryList": [
                  {
                   "id": 0,
                   "productNumber": "string",
                   "name": "string",
                   "description": "string",
                   "sortOrder": 0
                  }
                 ]
                }                         
                
              


e. UpdateProductCategory

/api/Product/UpdateProductCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProductCategory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Name zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                 "id": 0,
                 "productNumber": "string",
                 "name": "string",
                 "description": "string",
                 "sortOrder": 0
                }                                                            
                
              


f. UpdateProductDetail

/api/Product/UpdateProductDetail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProductDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Price zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                 "id": 0,
                 "productNumber": "string",
                 "price": 0,
                 "shipping": 0,
                 "discount": 0,
                 "minPrice": 0,
                 "buyPrice": 0,
                 "currency": 0,
                 "tax": 0,
                 "stock": 0,
                 "unit": 0,
                 "criticalStock": 0,
                 "reductionStock": 0,
                 "stockCode": "string",
                 "productCode": "string",
                 "minOrder": 0,
                 "maxOrder": 0,
                 "crossSalesProductId": 0,
                 "videoUrl": "string",
                 "isBasket": 0,
                 "isWishlist": 0,
                 "isProposal": 0,
                 "isInformation": 0,
                 "serviceProductId": 0,
                 "serviceProductReduction": 0
                }                                                              
                
              


g. GetProducts

HTTP Method: GET
/api/Product/GetProducts
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Product ve alt tablo detayları listelenir.


h. Delete

/api/Product/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Product tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak ProductNumber yollanmalıdır.


i. DeleteProductCategory

Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProductDetail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ProductCategory in id si yollanmalıdır.

j. DeleteProductDetail

Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProductDetail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ProductDetail in id si yollanmalıdır.

Teklifler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Ürünler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


ProposalController


a. Add

/api/Proposal/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Proposal, ProposalCategory, ProposalProduct, ProposalService ekleyebiliyorsunuz.

 • Proposal, ProposalCategory, ProposalProduct, ProposalServicei liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Proposal bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
 "typeId": 0,
 "dataTypeId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "paymentTypeId": 0,
 "installmentNumber": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "price": 0,
 "discount": 0,
 "discountRate": 0,
 "currency": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "headerLogo": "string",
 "footerLogo": "string",
 "customerInfo": 0,
 "bankingInfo": 0,
 "presentationInfo": 0,
 "imagesInfo": 0,
 "contractInfo": 0,
 "templateId": 0,
 "startingText": "string",
 "endingText": "string",
 "contractText": "string",
 "effectiveDate": "2024-04-24T20:54:08.063Z",
 "acceptedDate": "2024-04-24T20:54:08.063Z",
 "rejectedDate": "2024-04-24T20:54:08.063Z",
 "exchangeRate": 0,
 "isShared": true,
 "isApproved": true,
 "extraDiscount": 0,
 "extraDiscountRate": 0,
 "proposalCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "proposalProductList": [
  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "productDescription": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0,
   "isCategory": true,
   "isBrand": true,
   "isDescription": true,
   "sortOrder": 0,
   "isCrossProduct": true,
   "mainProductId": 0
  }
 ],
 "proposalServiceList": [
  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0
  }
 ]
} 


                    
                  


b. ProposalCategoryAdd

/api/Proposal/ProposalCategoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalCategory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Proposal'ın ProposalNumber ını ve kategori bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz Name alanı zorunludur.

                
                  Model;
                  {
 "id": 0,
 "proposalNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}
                  
                


c. ProposalProductAdd

/api/Proposal/ProposalProductAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile ProposalProduct tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Proposal'ın ProposalNumber ını ve detay bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz ProductName alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
 "id": 0,
 "proposalNumber": "string",
 "productId": 0,
 "productName": "string",
 "productDescription": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "discount": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "unit": 0,
 "isCategory": true,
 "isBrand": true,
 "isDescription": true,
 "sortOrder": 0,
 "isCrossProduct": true,
 "mainProductId": 0
}
                
              


d. ProposalServiceAdd

/api/Proposal/ProposalServiceAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile ProposalService tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Proposal'ın ProposalNumber ını ve detay bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz ServiceName alanı zorunludur.

                
                Model;
             {
 "id": 0,
 "proposalNumber": "string",
 "serviceId": 0,
 "serviceName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0
}
                
              


e. Update

/api/Proposal/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Proposal, ProposalCategory, ProposalProduct, ProposalService tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Product in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. ProposalCategory, ProposalProduct, ProposalService zorunlu değildir.

                
                Model;
              {
 "proposalNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "dataTypeId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "paymentTypeId": 0,
 "installmentNumber": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "price": 0,
 "discount": 0,
 "discountRate": 0,
 "currency": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "headerLogo": "string",
 "footerLogo": "string",
 "customerInfo": 0,
 "bankingInfo": 0,
 "presentationInfo": 0,
 "imagesInfo": 0,
 "contractInfo": 0,
 "templateId": 0,
 "startingText": "string",
 "endingText": "string",
 "contractText": "string",
 "effectiveDate": "2024-04-24T21:03:58.277Z",
 "acceptedDate": "2024-04-24T21:03:58.277Z",
 "rejectedDate": "2024-04-24T21:03:58.277Z",
 "exchangeRate": 0,
 "isShared": true,
 "isApproved": true,
 "extraDiscount": 0,
 "extraDiscountRate": 0,
 "proposalCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "proposalProductList": [
  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "productDescription": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0,
   "isCategory": true,
   "isBrand": true,
   "isDescription": true,
   "sortOrder": 0,
   "isCrossProduct": true,
   "mainProductId": 0
  }
 ],
 "proposalServiceList": [
  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0
  }
 ]
}                       
                
              


f. UpdateProposalCategory

/api/Proposal/UpdateProposalCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalCategory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Name zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }                                                           
                
              


g. UpdateProposalProduct

/api/Proposal/UpdateProposalProduct
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalProduct tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • ProductName zorunlu alandır.

                
                Model;
                  {
   "id": 0,
   "proposalNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "productDescription": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0,
   "isCategory": true,
   "isBrand": true,
   "isDescription": true,
   "sortOrder": 0,
   "isCrossProduct": true,
   "mainProductId": 0
  }                                                            
                
              


h. UpdateProposalService

/api/Proposal/UpdateProposalService
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalService tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • ServiceName zorunlu alandır.

                
                Model;
   {
 "id": 0,
 "proposalNumber": "string",
 "serviceId": 0,
 "serviceName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0
}                                                         
                
              


i. GetProposals

HTTP Method: GET
/api/Proposal/GetProposals
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Proposal ve alt tablo detayları listelenir.


j. Delete

/api/Proposal/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Proposal tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak ProposalNumber yollanmalıdır.


k. DeleteProposalCategory

/api/Proposal/DeleteProposalCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalCategory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ProposalCategory in id si yollanmalıdır.


l. DeleteProposalProduct

/api/Proposal/DeleteProposalProduct
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalProduct tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ProposalProduct in id si yollanmalıdır.


m. DeleteProposalService

/api/Proposal/DeleteProposalService
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ProposalService tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ProposalService in id si yollanmalıdır.

Randevular

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Randevular modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


AppointmentController


a. Add

/api/Appointment/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Appointment, AppointmentDetail ekleyebiliyorsunuz.

 • Appointment, AppointmentDetaili liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Appointment bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "phone": "string",
 "location": 0,
 "responsibleId": 0,
 "sourceId": 0,
 "isActive": true,
 "appointmentDate": "2024-04-24T21:41:54.330Z",
 "startTime": "string",
 "endTime": "string",
 "isShared": true,
 "appointmentDetailList": [
  {
   "id": 0,
   "appointmentNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "description": "string"
  }
 ]
}

                    
                  


b. AppointmentDetailAdd

/api/Appointment/AppointmentDetailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden AppointmentDetail tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Appointment'ın AppointmentNumber ını ve kategori bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz ServiceName alanı zorunludur.

                
                  Model;
  {
   "id": 0,
   "appointmentNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "description": "string"
  }
                  
                


c. Update

/api/Appointment/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Appointment, AppointmentDetail, AppointmentProduct, AppointmentService tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Product in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. AppointmentDetail, AppointmentProduct, AppointmentService zorunlu değildir.

                
                Model;
              {
 "appointmentNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "phone": "string",
 "location": 0,
 "responsibleId": 0,
 "sourceId": 0,
 "isActive": true,
 "appointmentDate": "2024-04-24T21:45:15.402Z",
 "startTime": "string",
 "endTime": "string",
 "isShared": true,
 "appointmentDetailList": [
  {
   "id": 0,
   "appointmentNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "description": "string"
  }
 ]
}          
                
              


d. UpdateAppointmentDetail

/api/Appointment/UpdateAppointmentDetail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden AppointmentDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • serviceName zorunlu alandır.

                
                Model;
            {
 "id": 0,
 "appointmentNumber": "string",
 "serviceId": 0,
 "serviceName": "string",
 "description": "string"
}                                                     
                
              


e. GetAppointments

HTTP Method: GET
/api/Appointment/GetAppointments
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Appointment ve alt tablo detayları listelenir.


f. Delete

/api/Appointment/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Appointment tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak AppointmentNumber yollanmalıdır.


g. DeleteAppointmentDetail

/api/Appointment/DeleteAppointmentDetail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden AppointmentDetail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz AppointmentDetail in id si yollanmalıdır.

Görevler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Ürünler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


TaskController


a. Add

/api/Task/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Task, TaskCategory, TaskHistory ekleyebiliyorsunuz.

 • Task, TaskCategory, TaskHistoryi liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Task bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "projectId": 0,
 "fromId": 0,
 "toId": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "deadline": "2024-04-24T21:52:49.514Z",
 "priority": 0,
 "completionRate": 0,
 "isClose": true,
 "isShared": true,
 "taskCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "taskHistoryList": [
  {
   "id": 0,
   "taskNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string"
  }
 ]
}

                    
                  


b. TaskCategoryAdd

/api/Task/TaskCategoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden TaskCategory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Task'ın TaskNumber ını ve kategori bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz Name alanı zorunludur.

                
                  Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}
                  
                


c. TaskHistoryAdd

/api/Task/TaskHistoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile TaskHistory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Task'ın TaskNumber ını ve detay bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz description alanı zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "taskNumber": "string",
 "trackId": 0,
 "description": "string"
}
                
              


d. Update

/api/Task/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Task, TaskCategory, TaskHistory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız History in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. TaskCategory, TaskHistory zorunlu değildir.

                
                Model;
              {
 "taskNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "projectId": 0,
 "fromId": 0,
 "toId": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "deadline": "2024-04-24T21:58:36.685Z",
 "priority": 0,
 "completionRate": 0,
 "isClose": true,
 "isShared": true,
 "taskCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "taskHistoryList": [
  {
   "id": 0,
   "taskNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string"
  }
 ]
}       
                
              


e. UpdateTaskCategory

/api/Task/UpdateTaskCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden TaskCategory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • name zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}                                            
                
              


f. UpdateTaskHistory

/api/Task/UpdateTaskHistory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden TaskHistory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • description zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "taskNumber": "string",
 "trackId": 0,
 "description": "string"
}                                                  
                
              


g. GetTasks

HTTP Method: GET
/api/Task/GetTasks
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Task ve alt tablo detayları listelenir.


h. Delete

/api/Task/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Task tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak TaskNumber yollanmalıdır.


i. DeleteTaskCategory

/api/Task/DeleteTaskCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden TaskCategory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz TaskCategory in id si yollanmalıdır.


j. DeleteTaskHistory

/api/Task/DeleteTaskHistory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden TaskHistory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz TaskHistory in id si yollanmalıdır.

Bildirimler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Bildirimler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


FeedbackController


a. Add

/api/Feedback/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Feedback, FeedbackHistory ekleyebiliyorsunuz.

 • Feedback, FeedbackHistoryi liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Feedback bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "fromModuleId": 0,
 "customerId": "string",
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "locationId": 0,
 "priorityId": 0,
 "resolveDate": "2024-04-24T22:06:41.379Z",
 "sourceId": 0,
 "statusId": 0,
 "isCallback": true,
 "isActive": true,
 "isShared": true,
 "feedbackHistoryList": [
  {
   "id": 0,
   "feedbackNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string"
  }
 ]
}
                    
                  


b. FeedbackHistoryAdd

/api/Feedback/FeedbackHistoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden FeedbackHistory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Feedback'ın FeedbackNumber ını ve kategori bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz description alanı zorunludur.

                
                  Model;
            {
   "id": 0,
   "feedbackNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string"
  }
                  
                


c. Update

/api/Feedback/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Feedback, FeedbackHistory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Feedback nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. FeedbackHistory, FeedbackProduct, FeedbackService zorunlu değildir.

                
                Model;
{
 "feedbackNumber": "string",
 "fromModuleId": 0,
 "customerId": "string",
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "locationId": 0,
 "priorityId": 0,
 "resolveDate": "2024-04-24T22:08:44.177Z",
 "sourceId": 0,
 "statusId": 0,
 "isCallback": true,
 "isActive": true,
 "isShared": true,
 "feedbackHistoryList": [
  {
   "id": 0,
   "feedbackNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string"
  }
 ]
}
}                       
                
              


d. UpdateFeedbackHistory

/api/Feedback/UpdateFeedbackHistory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden FeedbackHistory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • name zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "feedbackNumber": "string",
 "trackId": 0,
 "description": "string"
}                                                   
                
              


e. GetFeedbacks

HTTP Method: GET
/api/Feedback/GetFeedbacks
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Feedback ve alt tablo detayları listelenir.


f. Delete

/api/Feedback/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Feedback tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak FeedbackNumber yollanmalıdır.


g. DeleteFeedbackHistory

/api/Feedback/DeleteFeedbackHistory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden FeedbackHistory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz FeedbackHistory nin id si yollanmalıdır.

Aktiviteler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


ActivityController


a. Add

/api/Activity/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Activity, ActivityCategory, ActivityCustomFieldData, ActivityHistory, ActivityLog, ActivitySubject ekleyebiliyorsunuz.

 • ActivityCategory, ActivityCustomFieldData, ActivityHistory, ActivityLog, ActivitySubjecti liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Activity bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
{
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "priorityId": 0,
 "startDate": "2024-04-27T08:57:18.846Z",
 "endDate": "2024-04-27T08:57:18.846Z",
 "locationId": 0,
 "isShared": true,
 "categoryId": 0,
 "subjectId": 0,
 "activityCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "activityCustomFieldDataList": [
  {
   "id": 0,
   "activityNumber": "string",
   "fieldNumber": "string",
   "fieldValue": "string"
  }
 ],
 "activityHistoryList": [
  {
   "id": 0,
   "activityNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string",
   "startDate": "2024-04-27T08:57:18.846Z",
   "endDate": "2024-04-27T08:57:18.846Z",
   "production": "string"
  }
 ],
 "activityLogList": [
  {
   "id": 0,
   "activityNumber": "string",
   "moduleId": 0,
   "dataNumber": "string",
   "stateId": 0,
   "startDate": "2024-04-27T08:57:18.846Z",
   "endDate": "2024-04-27T08:57:18.846Z",
   "other": "string",
   "production": 0
  }
 ],
 "activitySubjectList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "sortOrder": 0
  }
 ]
}
                    
                  


b. ActivityCategoryAdd

/api/Activity/ActivityCategoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityCategory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Activity nin category bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz name zorunludur

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}

                    
                  


c. ActivityLogAdd

/api/Activity/ActivityLogAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityLogAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Activity nin ActivityNumber ını ve log bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz ActivityNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "activityNumber": "string",
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "stateId": 0,
 "startDate": "2024-04-27T08:59:16.061Z",
 "endDate": "2024-04-27T08:59:16.061Z",
 "other": "string",
 "production": 0
}

                    
                  


d. ActivityCustomFieldDataAdd

/api/Activity/ActivityCustomFieldDataAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityCustomFieldDataAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Activity nin ActivityNumber ını ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz activityNumber, fieldNumber, fieldValue alanları zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "activityNumber": "string",
 "fieldNumber": "string",
 "fieldValue": "string"
}

                    
                  


e. ActivityHistoryAdd

/api/Activity/ActivityHistoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityHistoryAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Activity nin ActivityNumber ını ve history bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz ActivityNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "activityNumber": "string",
 "trackId": 0,
 "description": "string",
 "startDate": "2024-04-27T09:01:42.589Z",
 "endDate": "2024-04-27T09:01:42.589Z",
 "production": "string"
}
                    
                  


f. Update

/api/Activity/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Activity, ActivityCategory, ActivityCustomFieldData, ActivityLog, ActivityHistory, ActivitySubject tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Activity nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. ActivityCategory, ActivityCustomFieldData, ActivityLog, ActivityHistory, ActivitySubject tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
{
 "activityNumber": "string",
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "priorityId": 0,
 "startDate": "2024-04-27T08:41:05.777Z",
 "endDate": "2024-04-27T08:41:05.777Z",
 "locationId": 0,
 "isShared": true,
 "categoryId": 0,
 "subjectId": 0,
 "activityCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "activityCustomFieldDataList": [
  {
   "id": 0,
   "activityNumber": "string",
   "fieldNumber": "string",
   "fieldValue": "string"
  }
 ],
 "activityHistoryList": [
  {
   "id": 0,
   "activityNumber": "string",
   "trackId": 0,
   "description": "string",
   "startDate": "2024-04-27T08:41:05.777Z",
   "endDate": "2024-04-27T08:41:05.777Z",
   "production": "string"
  }
 ],
 "activityLogList": [
  {
   "id": 0,
   "activityNumber": "string",
   "moduleId": 0,
   "dataNumber": "string",
   "stateId": 0,
   "startDate": "2024-04-27T08:41:05.777Z",
   "endDate": "2024-04-27T08:41:05.777Z",
   "other": "string",
   "production": 0
  }
 ],
 "activitySubjectList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "sortOrder": 0
  }
 ]
}

                    
                  


g. UpdateActivityCategory

/api/Activity/UpdateActivityCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityCategory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve name zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}               
                    
                  


h. UpdateActivityLog

/api/Activity/UpdateActivityLog
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityLog tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id, dataNumber zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "activityNumber": "string",
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "stateId": 0,
 "startDate": "2024-04-27T09:03:45.429Z",
 "endDate": "2024-04-27T09:03:45.429Z",
 "other": "string",
 "production": 0
}               
                    
                  


i. UpdateActivityCustomFieldData

/api/Activity/UpdateActivityCustomFieldData
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityCustomFieldData tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id, fieldNumber, fieldValue zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "activityNumber": "string",
 "fieldNumber": "string",
 "fieldValue": "string"
}               
                    
                  


j. UpdateActivityHistory

/api/Activity/UpdateActivityHistory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityHistory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "activityNumber": "string",
 "trackId": 0,
 "description": "string",
 "startDate": "2024-04-27T09:04:58.971Z",
 "endDate": "2024-04-27T09:04:58.971Z",
 "production": "string"
}                
                    
                  


k. UpdateActivitySubject

/api/Activity/UpdateActivitySubject
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityHistory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "sortOrder": 0
}       
                    
                  


l. GetActivities

HTTP Method: GET
/api/Activity/GetActivitys
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Activity ve alt tablo detayları listelenir.


m. Delete

/api/Activity/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Activity tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak ActivityNumber yollanmalıdır.


m. DeleteActivityCategory

/api/Activity/DeleteActivityCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityCategory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ActivityCategory in id si yollanmalıdır.


n. DeleteActivityLog

/api/Activity/DeleteActivityLog
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityLog tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ActivityLog in id si yollanmalıdır.


o. DeleteActivityCustomFieldData

/api/Activity/DeleteActivityCustomFieldData
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityCustomFieldData tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ActivityCustomFieldData in id si yollanmalıdır.


p. DeleteActivityHistory

/api/Activity/DeleteActivityHistory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityHistory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ActivityHistory in id si yollanmalıdır.


p. DeleteActivitySubject

/api/Activity/DeleteActivitySubject
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ActivityHistory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ActivityHistory in id si yollanmalıdır.


Fırsatlar

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


OpportunityController


a. Add

/api/Opportunity/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Opportunity, OpportunityProduct, OpportunityCustomFieldData ekleyebiliyorsunuz.

 • OpportunityProduct, OpportunityCustomFieldDatai liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Opportunity bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
{
 "typeId": 0,
 "dataTypeId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "startDate": "2024-04-27T09:10:41.273Z",
 "endDate": "2024-04-27T09:10:41.273Z",
 "price": 0,
 "currency": 0,
 "estimatedDate": "2024-04-27T09:10:41.273Z",
 "contactDate": "2024-04-27T09:10:41.273Z",
 "paymentTypeId": 0,
 "discount": 0,
 "discountRate": 0,
 "termTypeId": 0,
 "dueDay": 0,
 "guaranteeId": 0,
 "opportunityCustomFieldDataList": [
  {
   "id": 0,
   "opportunityNumber": "string",
   "fieldNumber": "string",
   "fieldValue": "string"
  }
 ],
 "opportunityProductList": [
  {
   "id": 0,
   "opportunityNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0
  }
 ]
}
                    
                  


b. OpportunityProductAdd

/api/Opportunity/OpportunityProductAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OpportunityProduct tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Opportunity nin product bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz productName zorunludur

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "opportunityNumber": "string",
 "productId": 0,
 "productName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "discount": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "unit": 0
}

                    
                  


c. OpportunityCustomFieldDataAdd

/api/Opportunity/OpportunityCustomFieldDataAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OpportunityCustomFieldDataAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Opportunity nin OpportunityNumber ını ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz opportunityNumber, fieldNumber, fieldValue alanları zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "opportunityNumber": "string",
 "fieldNumber": "string",
 "fieldValue": "string"
}
                    
                  


d. Update

/api/Opportunity/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Opportunity, OpportunityProduct, OpportunityCustomFieldData, OpportunityLog, OpportunityHistory, OpportunitySubject tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Opportunity nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. OpportunityProduct, OpportunityCustomFieldData, OpportunityLog, OpportunityHistory, OpportunitySubject tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
{
 "opportunityNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "dataTypeId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "startDate": "2024-04-27T09:12:32.276Z",
 "endDate": "2024-04-27T09:12:32.276Z",
 "price": 0,
 "currency": 0,
 "estimatedDate": "2024-04-27T09:12:32.276Z",
 "contactDate": "2024-04-27T09:12:32.276Z",
 "paymentTypeId": 0,
 "discount": 0,
 "discountRate": 0,
 "termTypeId": 0,
 "dueDay": 0,
 "guaranteeId": 0,
 "opportunityCustomFieldDataList": [
  {
   "id": 0,
   "opportunityNumber": "string",
   "fieldNumber": "string",
   "fieldValue": "string"
  }
 ],
 "opportunityProductList": [
  {
   "id": 0,
   "opportunityNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0
  }
 ]
}
                    
                  


e. UpdateOpportunityProduct

/api/Opportunity/UpdateOpportunityProduct
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OpportunityProduct tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve productName zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "opportunityNumber": "string",
 "productId": 0,
 "productName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "discount": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "unit": 0
}         
                    
                  


f. UpdateOpportunityCustomFieldData

/api/Opportunity/UpdateOpportunityCustomFieldData
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OpportunityCustomFieldData tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id, fieldNumber, fieldValue zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "opportunityNumber": "string",
 "fieldNumber": "string",
 "fieldValue": "string"
}             
                    
                  g. GetOpportunities

HTTP Method: GET
/api/Opportunity/GetOpportunities
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Opportunity ve alt tablo detayları listelenir.


h. Delete

/api/Opportunity/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Opportunity tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak OpportunityNumber yollanmalıdır.


i. DeleteOpportunityProduct

/api/Opportunity/DeleteOpportunityProduct
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OpportunityProduct tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz OpportunityProduct in id si yollanmalıdır.


j. DeleteOpportunityCustomFieldData

/api/Opportunity/DeleteOpportunityCustomFieldData
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden OpportunityCustomFieldData tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz OpportunityCustomFieldData in id si yollanmalıdır.


Satışlar

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


SalesController


a. Add

/api/Sales/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Sales, SalesCategory, SalesChannel, SalesProduct, SalesService ekleyebiliyorsunuz.

 • SalesCategory, SalesChannel, SalesProduct, SalesServicei liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Sales bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                {
 "typeId": 0,
 "dataTypeId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "price": 0,
 "discount": 0,
 "discountRate": 0,
 "currency": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "isShared": true,
 "isPay": 0,
 "isShipment": true,
 "paymentTypeId": 0,
 "statusId": 0,
 "vendorId": 0,
 "collectedPrice": 0,
 "salesCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "salesChannelList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "shortName": "string",
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "salesProductList": [
  {
   "id": 0,
   "salesNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0
  }
 ],
 "salesServiceList": [
  {
   "id": 0,
   "salesNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0
  }
 ]
}
                    
                  


b. SalesCategoryAdd

/api/Sales/SalesCategoryAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesCategory tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Sales nin category bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz name zorunludur

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}

                    
                  


c. SalesServiceAdd

/api/Sales/SalesServiceAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesServiceAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Sales nin SalesNumber ını ve service bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz SalesNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "salesNumber": "string",
 "serviceId": 0,
 "serviceName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0
}

                    
                  


d. SalesChannelAdd

/api/Sales/SalesChannelAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesChannelAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Sales nin SalesNumber ını ve channel bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz activityNumber, fieldNumber, fieldValue alanları zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "shortName": "string",
 "sortOrder": 0
}

                    
                  


e. SalesProductAdd

/api/Sales/SalesProductAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesProductAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Sales nin SalesNumber ını ve product bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz SalesNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "salesNumber": "string",
 "productId": 0,
 "productName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "discount": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "unit": 0
}
                    
                  


f. Update

/api/Sales/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Sales, SalesCategory, SalesChannel, SalesService, SalesProduct tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Sales nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. SalesCategory, SalesChannel, SalesService, SalesProduct tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
{
 "salesNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "dataTypeId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "price": 0,
 "discount": 0,
 "discountRate": 0,
 "currency": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "isShared": true,
 "isPay": 0,
 "isShipment": true,
 "paymentTypeId": 0,
 "statusId": 0,
 "vendorId": 0,
 "collectedPrice": 0,
 "salesCategoryList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "poc": 0,
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "salesChannelList": [
  {
   "id": 0,
   "name": "string",
   "description": "string",
   "shortName": "string",
   "sortOrder": 0
  }
 ],
 "salesProductList": [
  {
   "id": 0,
   "salesNumber": "string",
   "productId": 0,
   "productName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "discount": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0,
   "unit": 0
  }
 ],
 "salesServiceList": [
  {
   "id": 0,
   "salesNumber": "string",
   "serviceId": 0,
   "serviceName": "string",
   "quantity": 0,
   "unitPrice": 0,
   "subTotalPrice": 0,
   "taxRate": 0,
   "tax": 0,
   "totalPrice": 0
  }
 ]
}

                    
                  


g. UpdateSalesCategory

/api/Sales/UpdateSalesCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesCategory tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve name zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "poc": 0,
 "sortOrder": 0
}           
                    
                  


h. UpdateSalesService

/api/Sales/UpdateSalesService
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesService tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id, serviceName zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "salesNumber": "string",
 "serviceId": 0,
 "serviceName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0
}             
                    
                  


i. UpdateSalesChannel

/api/Sales/UpdateSalesChannel
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesChannel tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id,name zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "name": "string",
 "description": "string",
 "shortName": "string",
 "sortOrder": 0
}         
                    
                  


j. UpdateSalesProduct

/api/Sales/UpdateSalesProduct
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesProduct tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id, productName zorunlu alandır.

                
                Model;
{
 "id": 0,
 "salesNumber": "string",
 "productId": 0,
 "productName": "string",
 "quantity": 0,
 "unitPrice": 0,
 "subTotalPrice": 0,
 "discount": 0,
 "taxRate": 0,
 "tax": 0,
 "totalPrice": 0,
 "unit": 0
}              
                    
                  


k. GetSales

HTTP Method: GET
/api/Sales/GetSales
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Sales ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Sales/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Sales tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak SalesNumber yollanmalıdır.


m. DeleteSalesCategory

/api/Sales/DeleteSalesCategory
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesCategory tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz SalesCategory in id si yollanmalıdır.


n. DeleteSalesService

/api/Sales/DeleteSalesService
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesService tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz SalesService in id si yollanmalıdır.


o. DeleteSalesChannel

/api/Sales/DeleteSalesChannel
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesChannel tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz SalesChannel in id si yollanmalıdır.


p. DeleteSalesProduct

/api/Sales/DeleteSalesProduct
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden SalesProduct tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz SalesProduct in id si yollanmalıdır.


Hatırlatıcılar

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Siparişler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


ReminderController


a. Add

/api/Reminder/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Reminder ekleyebiliyorsunuz.

 • Reminder bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
{
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "reminderDate": "2024-04-27T09:37:35.099Z",
 "isMuted": true
}
                    
                  b. Update

/api/Reminder/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Reminder, ReminderDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Reminder i güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz.

                
                Model;
{
 "reminderNumber": "string",
 "typeId": 0,
 "moduleId": 0,
 "dataNumber": "string",
 "name": "string",
 "description": "string",
 "reminderDate": "2024-04-27T09:37:35.099Z",
 "isMuted": true
}                         
                    
                  


c. GetReminders

HTTP Method: GET
/api/Reminder/GetReminders
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Reminder ve alt tablo detayları listelenir.


d. Delete

/api/Reminder/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Reminder tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak ReminderNumber yollanmalıdır.