logo
logo

DinamikCRM API Dokümantasyonu

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM verilerine ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

DinamikCRM API Hakkında


DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM verilerine ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler , Firmalar, Potansiyeller, Kişiler, Öğrenciler modüllerinde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.


  Servislerimiz

  • AuthController
  • CustomerController
  • CompanyController
  • LeadController
  • ContactController
  • StudentController

  AuthController

  HTTP Method: POST
  /api/Auth/Login

  Token almak için kullanılan method

  Type Servis Adı Adres Model
  Body Login /api/Auth/Login UserFor LoginDto

  UserForLoginDto

  Alan Adı Veri Tanımı Açıklama
  apiKey string DinamikCRM'den aldığınız ApiKey
  apiSecret string DinamikCRM'den aldığınız ApiSecret

  Login olduktan sonra diğer controllerlarda işlem yapabilmek için login responseunda dönen tokenı bütün metodlarda headerda aşağıdaki gibi key değeri olarak Authorization Value de ise Bearer yazıp boşluk bırakarak token gönderilmelidir.

  Key: Authorization
  Value: Bearer sizinTokenınız

Müşteriler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Müşteriler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


CustomerController


a. Add

/api/Customer/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Customer, CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerPhone, CustomerContact ekleyebiliyorsunuz.

 • CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerPhone, CustomerContacti liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Customer bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "typeId": 0,
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "customerAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "directionId": 0,
                    "description": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }


                    
                  


b. CustomerAddressAdd

/api/Customer/CustomerAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }


                    
                  


c. CustomerContactAdd

/api/Customer/CustomerContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "directionId": 0,
                  "description": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }

                    
                  


d. CustomerEmailAdd

/api/Customer/CustomerEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }

                    
                  


e. CustomerPhoneAdd

/api/Customer/CustomerPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Customer nin CustomerNumber ını ve phone bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CustomerNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }
                    
                  


f. Update

/api/Customer/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Customer, CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerContact, CustomerPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Customer nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. CustomerAddress, CustomerEmail, CustomerContact, CustomerPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "typeId": 0,
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "customerAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "customerContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "directionId": 0,
                    "description": "string",
                    "customerNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }

                    
                  


g. UpdateCustomerAddress

/api/Customer/UpdateCustomerAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


h. UpdateCustomerContact

/api/Customer/UpdateCustomerContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "directionId": 0,
                  "description": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


i. UpdateCustomerEmail

/api/Customer/UpdateCustomerEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


j. UpdateCustomerPhone

/api/Customer/UpdateCustomerPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "customerNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


k. GetCustomers

HTTP Method: GET
/api/Customer/GetCustomers
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Customer ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Customer/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Customer tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak CustomerNumber yollanmalıdır.


m. DeleteCustomerAddress

/api/Customer/DeleteCustomerAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteCustomerContact

/api/Customer/DeleteCustomerContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteCustomerEmail

/api/Customer/DeleteCustomerEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteCustomerPhone

/api/Customer/DeleteCustomerPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CustomerPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CustomerPhone in id si yollanmalıdır.


Firmalar

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Firmalar modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


CompanyController


a. Add

/api/Company/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Company, CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetail ekleyebiliyorsunuz.

 • CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetaili liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Company bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "description": "string",
                  "isShared": true,
                  "companyAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string"
                   }
                  ],
                  "companyEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string"
                   }
                  ],
                  "companyContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string"
                   }
                  ],
                  "companyPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string"
                   }
                  ],
                  "companyDetailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "title": "string",
                    "position": 0,
                    "department": 0,
                    "maritalStatus": 0,
                    "gender": 0,
                    "birthDate": "2024-01-25T20:10:14.726Z",
                    "marriageDate": "2024-01-25T20:10:14.726Z",
                    "favoriteTeam": 0,
                    "isHaveAChild": true,
                    "hobbies": "string",
                    "languageId": 0
                   }
                  ]
                 }

                    
                  


b. CompanyAddressAdd

/api/Company/CompanyAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve companyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


c. CompanyContactAdd

/api/Company/CompanyContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


d. CompanyEmailAdd

/api/Company/CompanyEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


e. CompanyPhoneAdd

/api/Company/CompanyPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve phone bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


f. CompanyDetailAdd

/api/Company/CompanyDetailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyDetailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Company nin CompanyNumber ını ve phone bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz Address ve CompanyNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "title": "string",
                  "position": 0,
                  "department": 0,
                  "maritalStatus": 0,
                  "gender": 0,
                  "birthDate": "2024-01-25T20:56:31.103Z",
                  "marriageDate": "2024-01-25T20:56:31.103Z",
                  "favoriteTeam": 0,
                  "isHaveAChild": true,
                  "hobbies": "string",
                  "languageId": 0,
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


g. Update

/api/Company/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Company, CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Company nin güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. CompanyAddress, CompanyEmail, CompanyContact, CompanyPhone, CompanyDetail tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "name": "string",
                  "description": "string",
                  "isShared": true,
                  "companyAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "companyDetailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "title": "string",
                    "position": 0,
                    "department": 0,
                    "maritalStatus": 0,
                    "gender": 0,
                    "birthDate": "2024-01-25T21:03:22.149Z",
                    "marriageDate": "2024-01-25T21:03:22.149Z",
                    "favoriteTeam": 0,
                    "isHaveAChild": true,
                    "hobbies": "string",
                    "languageId": 0,
                    "companyNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                    
                  


h. UpdateCompanyAddress

/api/Company/UpdateCompanyAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


i. UpdateCompanyContact

/api/Company/UpdateCompanyContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


j. UpdateCompanyEmail

/api/Company/UpdateCompanyEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }

                    
                  


k. UpdateCompanyPhone

/api/Company/UpdateCompanyPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "companyNumber": "string"
                 }


                    
                  


l. GetCompanies

HTTP Method: GET
/api/Company/GetCompanies
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Company ve alt tablo detayları listelenir.


m. Delete

/api/Company/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Company tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak companyNumber yollanmalıdır.


n. DeleteCompanyAddress

/api/Company/DeleteCompanyAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyAddress in id si yollanmalıdır.


o. DeleteCompanyContact

/api/Company/DeleteCompanyContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyContact in id si yollanmalıdır.


p. DeleteCompanyDetail

/api/Company/DeleteCompanyDetail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyDetail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyDetail in id si yollanmalıdır.


q. DeleteCompanyEmail

/api/Company/DeleteCompanyEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyEmail in id si yollanmalıdır.


r. DeleteCompanyPhone

/api/Company/DeleteCompanyPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden CompanyPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz CompanyPhone in id si yollanmalıdır.


Potansiyeller

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Potansiyeller modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


LeadController


a. Add

/api/Lead/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Lead, LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhone ekleyebiliyorsunuz.

 • LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhonei liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Lead bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "leadNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "leadAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "address": "string",
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }

                    
                  


b. LeadAddressAdd

/api/Lead/LeadAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "address": "string",
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


c. LeadContactAdd

/api/Lead/LeadContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz. LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }
                    
                  


d. LeadEmailAdd

/api/Lead/LeadEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve email bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


e. LeadPhoneAdd

/api/Lead/LeadPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Lead'in LeadNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve LeadNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                 
                    
                  


f. Update

/api/Lead/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Lead, LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Lead in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. LeadAddress, LeadEmail, LeadContact, LeadPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "sourceId": 0,
                  "projectId": 0,
                  "companyId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "leadNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "isShared": true,
                  "leadAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "address": "string",
                    "neighborhoodId": 0,
                    "quarterId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "leadPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "leadNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                 
                    
                  


g. UpdateLeadAddress

/api/Lead/UpdateLeadAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "address": "string",
                  "neighborhoodId": 0,
                  "quarterId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                                
                    
                  


h. UpdateLeadContact

/api/Lead/UpdateLeadContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


i. UpdateLeadEmail

/api/Lead/UpdateLeadEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "leadNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


j. UpdateLeadPhone

/api/Lead/UpdateLeadPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "LeadNumber": "string"
                 }                                
                    
                  


k. GetLeads

HTTP Method: GET
/api/Lead/GetLeads
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Lead ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Lead/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Lead tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak leadNumber yollanmalıdır.


m. DeleteLeadAddress

/api/Lead/DeleteLeadAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteLeadContact

/api/Lead/DeleteLeadContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteLeadEmail

/api/Lead/DeleteLeadEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteLeadPhone

/api/Lead/DeleteLeadPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden LeadPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz LeadPhone in id si yollanmalıdır.


Kişiler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Kişiler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


ContactController


a. Add

/api/Contact/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Contact, ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone ekleyebiliyorsunuz.

 • ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone i liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Contact bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "contactNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "contactAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                 
                    
                  


b. ContactAddressAdd

/api/Contact/ContactAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }

                    
                  


c. ContactContactAdd

/api/Contact/ContactContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve contact bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz. ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


d. ContactEmailAdd

/api/Contact/ContactEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                  
                    
                  


e. ContactPhoneAdd

/api/Contact/ContactPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Contact'nın ContactNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve ContactNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                 
                    
                  


f. Update

/api/Contact/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Contact, ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Contact in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. ContactAddress, ContactEmail, ContactContact, ContactPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "contactNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "contactAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "contactPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "contactNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                          
                    
                  


g. UpdateContactAddress

/api/Contact/UpdateContactAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                               
                    
                  


h. UpdateContactContact

/api/Contact/UpdateContactContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                                
                    
                  


i. UpdateContactEmail

/api/Contact/UpdateContactEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }

                    
                  


j. UpdateContactPhone

/api/Contact/UpdateContactPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "contactNumber": "string"
                 }                                                               
                    
                  


k. GetContacts

HTTP Method: GET
/api/Contact/GetContacts
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Contact ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Contact/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Contact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak ContactNumber yollanmalıdır.


m. DeleteContactAddress

/api/Contact/DeleteContactAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteContactContact

/api/Contact/DeleteContactContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteContactEmail

/api/Contact/DeleteContactEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteContactPhone

/api/Contact/DeleteContactPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden ContactPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz ContactPhone in id si yollanmalıdır.


Öğrenciler

DinamikCRM API'yi kullanmak veya görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bizimle destek@dinamikcrm.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

DinamikCRM API'yi kullanarak DinamikCRM Firmalar modülündeki verilerinize ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. DinamikCRM API v1 versiyonunda Öğrenciler modülünde oluşturma, listeleme, güncelleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

API metodlarına erişmek için baz URL olarak https://api.dinamikcrm.com/v1 adresi kullanılır.

Limitler

 • Bütün metodlar login olduktan sonra token ile çalışır token hatalı veya yoksa kullanıcı 401 hata kodunu görür.

 • Requestin maksimum boyutu 1mb olabilir.

 • 12 saniye içinde aynı ip den maksimum 5 request atılabilir eğer 6. Request gelirse 429 hata kodu ve “Request Limitini Aştınız!” Mesajı kullanıcıya response olarak dönülür.


StudentController


a. Add

/api/Student/Add
Açıklama:

 • Bu metod ile hesabınız üzerinden Student, StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone ekleyebiliyorsunuz.

 • StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone i liste halinde yollayabilirsiniz aynı zamanda bunlar zorunlu alan değildir sadece Student bilgileri ekleyerek de bu metodu çalıştırabilirsiniz.

 • Sadece name alanı zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "studentNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "projectId": 0,
                  "parentId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "isShared": true,
                  "studentAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                          
                    
                  


b. StudentAddressAdd

/api/Student/StudentAddressAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentAddress tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz address ve StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                 

                    
                  


c. StudentContactAdd

/api/Student/StudentContactAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentContactAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz. StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                
                    
                  


d. StudentEmailAdd

/api/Student/StudentEmailAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentEmailAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz email ve StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                 
                    
                  


e. StudentPhoneAdd

/api/Student/StudentPhoneAdd
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentPhoneAdd tablonuza ekleme yapabilirsiniz.

 • Ekleme yapacağınız Student'in StudentNumber ın ve address bilgilerini yollayarak ekleme yapabilirsiniz phone ve StudentNumber alanı zorunludur.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                  
                    
                  


f. Update

/api/Student/Update
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Student, StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • Güncelleme yapacağınız Student in güncellenecek verileriyle request atarak güncelleme yapabilirsiniz. StudentAddress, StudentEmail, StudentContact, StudentPhone tabloları zorunlu değildir.

                
                Model;
                {
                  "studentNumber": "string",
                  "name": "string",
                  "surname": "string",
                  "sourceID": 0,
                  "projectId": 0,
                  "parentId": 0,
                  "sectorId": 0,
                  "segmentId": 0,
                  "isShared": true,
                  "studentAddressList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "address": "string",
                    "countryId": 0,
                    "cityId": 0,
                    "districtId": 0,
                    "postalCode": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentEmailList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "email": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentContactList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "categoryId": 0,
                    "subCategoryId": 0,
                    "description": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ],
                  "studentPhoneList": [
                   {
                    "id": 0,
                    "phone": "string",
                    "studentNumber": "string"
                   }
                  ]
                 }                              
                    
                  


g. UpdateStudentAddress

/api/Student/UpdateStudentAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentAddress tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve adress zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "address": "string",
                  "countryId": 0,
                  "cityId": 0,
                  "districtId": 0,
                  "postalCode": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                               
                    
                  


h. UpdateStudentContact

/api/Student/UpdateStudentContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentContact tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "categoryId": 0,
                  "subCategoryId": 0,
                  "description": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                                
                    
                  


i. UpdateStudentEmail

/api/Student/UpdateStudentEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentEmail tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve email zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "email": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                            
                    
                  


j. UpdateStudentPhone

/api/Student/UpdateStudentPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentPhone tablonuza güncelleme yapabilirsiniz.

 • id ve phone zorunlu alandır.

                
                Model;
                {
                  "id": 0,
                  "phone": "string",
                  "studentNumber": "string"
                 }                                                                              
                    
                  


k. GetStudents

HTTP Method: GET
/api/Student/GetStudents
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden üyeliğinize ait bütün Student ve alt tablo detayları listelenir.


l. Delete

/api/Student/Delete
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden Student tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak StudentNumber yollanmalıdır.


m. DeleteStudentAddress

/api/Student/DeleteStudentAddress
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentAddress tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentAddress in id si yollanmalıdır.


n. DeleteStudentContact

/api/Student/DeleteStudentContact
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentContact tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentContact in id si yollanmalıdır.


o. DeleteStudentEmail

/api/Student/DeleteStudentEmail
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentEmail tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentEmail in id si yollanmalıdır.


p. DeleteStudentPhone

/api/Student/DeleteStudentPhone
Açıklama:

 • Bu metod ile üzerinden StudentPhone tablonuzu pasif hale getirebilirsiniz.

 • Parametre olarak silmek istediğiniz StudentPhone in id si yollanmalıdır.